suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Munhälsovård för studerande

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Mun- och tandhälsovårdsjänsterna är en del av gymnasiers, yrkesläroanstalters och yrkeshögskolors studerandehälsovård. Varje studerande har rätt att gå på en munhälsokontroll en gång under studietiden. Eventuell fortsatt vård bestäms individuellt utifrån en bedömning av vårdbehov. Kontroller och fortsatt vård utförs vid hälsocentralens munhälsovård i enlighet med individuella behov.

Gör så här

Virekommenderar att studerande bokar en tid under det första studieåret för att den eventuella fortsatta vården ska kunna slutföras. Du kan boka tid via de elektroniska tjänsterna eller per telefon.

Vi skickar ett brev till alla som fyller 17 år med antingen en tid för kontroll av mun- och tandhälsan eller med rekommendation att beställa tid för en kontroll.

För vem och på vilka villkor

Studerandehälsovården är avgiftsfri för personer under 18 år. Därefter fastställs avgiften i enlighet med klientavgiftslagen för en del av tjänsterna (bl.a. munhälsovård, läkarmottagning).

Av alla som fyllt 15 år tar vi, i enlighet med förordning, ut en avgift på 51,40 € för ett uteblivet besök hos läkare eller munhälsovården som inte avbokats, såvida det inte finns grunder för frånvaron. Avbokningen måste göras 2 dygn före den tid som reserverats.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Studerande vid gymnasium, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och universitet har rätt till munhälsovårdens tjänster. För studerande minst en gång under studietiden ordna en undersökning av munnen, i vilken behovet av munhygienisk rådgivning och mynhygienska tjänster utreds.

För mun- och tandvård för studerande som är yngre än 18 år uppbärs ingen avgift vid social- och hälsovårdscentralen.

Kostnaderna för mun- och tandvård för högskolestuderande ingår i hälsovårdsavgiften. Gymnasiestuderande och studerande vid yrkesläroanstalter kan söka sig till mun- och tandvårdstjänster genom att boka en tid till mun- och tandvården i välfärdsområdet. Högskolestuderande kan söka sig till mun- och tandvårdens tjänster via SHVS bedömning av vårdbehovet och servicehandledning.

Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023