suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Munhälsovård för studerande

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Område: Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Mun- och tandhälsovårdsjänsterna är en del av gymnasiets, yrkesläroverkets och yrkeshögskolans studerandehälsovård. Varje studerande har rätt att gå på en munhälsokontroll en gång under studietiden. Eventuell fortsatt vård bestäms individuellt utifrån en bedömning av vårdbehov. Kontroller och fortsatt vård utförs vid hälsocentralens munhälsovård i enlighet med individuella behov.


Gör så här

Vi Vi rekommenderar att studerande beställer en tid under det första studieåret för att den eventuella fortsatta vården ska kunna slutföras. Du kan boka tid via de elektroniska tjänsten eller per telefon.

Vi skickar ett brev till alla som fyller 17 år med antingen en tid för kontroll av mun- och tandhälsan eller med rekommendation att beställa tid för en kontroll.


För vem och på vilka villkor

Studerandehälsovården är avgiftsfri för personer under 18 år. Därefter fastställs avgiften i enlighet med klientavgiftslagen för en del av tjänsterna (bl.a. munhälsovården, läkarmottagningen).

Av alla som fyllt 15 år tar vi, i enlighet med förordning, ut en avgift på 51,40 € för ett uteblivet besök hos läkare eller munhälsovården som inte avbokats, såvida det inte finns grunder för frånvaron. Avbokningen måste göras 2 dygn före den tid som reserverats.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Studerande vid gymnasium, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och universitet har rätt till munhälsovårdens tjänster. Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS ansvarar för mun- och tandvården för universitetsstuderande. Till studerande räknas personer som fått en studieplats och som bedriver heltidsstudier som pågår i minst två månader.

För mun- och tandvård för studerande som är yngre än 18 år uppbärs ingen avgift vid hälsovårdscentralen. För studerande över 18 år är mun- och tandkontrollerna vid studerandehälsovården vanligtvis gratis, för andra tandläkartjänster kan det tas ut en avgift.

Till studerandehälsovårdens tandläkare går man enligt läroanstaltens och kommunens anvisningar.


Servicen tillhandahålls av: 
Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite