suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Munhälsovård för studerande

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Mun- och tandhälsovårdsjänsterna är en del av gymnasiets, yrkesläroverkets och yrkeshögskolans studerandehälsovård. Varje studerande har rätt att gå på en munhälsokontroll en gång under studietiden. Eventuell fortsatt vård bestäms individuellt utifrån en bedömning av vårdbehov. Kontroller och fortsatt vård utförs vid hälsocentralens munhälsovård i enlighet med individuella behov.

Gör så här

Vi Vi rekommenderar att studerande beställer en tid under det första studieåret för att den eventuella fortsatta vården ska kunna slutföras. Du kan boka tid via de elektroniska tjänsten eller per telefon.

Vi skickar ett brev till alla som fyller 17 år med antingen en tid för kontroll av mun- och tandhälsan eller med rekommendation att beställa tid för en kontroll.

För vem och på vilka villkor

Studerandehälsovården är avgiftsfri för personer under 18 år. Därefter fastställs avgiften i enlighet med klientavgiftslagen för en del av tjänsterna (bl.a. munhälsovården, läkarmottagningen).

Av alla som fyllt 15 år tar vi, i enlighet med förordning, ut en avgift på 51,40 € för ett uteblivet besök hos läkare eller munhälsovården som inte avbokats, såvida det inte finns grunder för frånvaron. Avbokningen måste göras 2 dygn före den tid som reserverats.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Studerande vid gymnasium, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och universitet har rätt till munhälsovårdens tjänster. Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS ansvarar för mun- och tandvården för högskolestuderande.

För mun- och tandvård för studerande som är yngre än 18 år uppbärs ingen avgift vid hälsovårdscentralen. Även tandläkartjänster för högskolestuderande är i allmänhet avgiftsfria inom studerandehälsovården.

Till studerandehälsovårdens tandläkare går man enligt läroanstaltens anvisningar.

Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 8.7.2020