suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Munhälsovård

  • Tjänst
  • 27 kommuner
  • Offentlig tjänst

Munhälsovårdstjänsterna omfattar undersökning och behandling av mun- och tandsjukdomar samt hälsorådgivning och hälsoundersökningar. Munhälsovårdstjänster tar hand om främjandet av munhälsa och tandvård. Dessutom får du rådgivning om förebyggande egenvård från tandvårdskliniker.

Egentliga Finlands välfärdsområde tillhandahåller denna tjänst från och med 1.1.2023.

Gör så här

Kontakta munhälsovården i din boendekommun.

För vem och på vilka villkor

Grundläggande behandling av munsjukdomar ges enligt individuella behov för alla invånare i välfärdsområdet. Den grundläggande vården omfattar tandkontroller och undersökningar, förebyggande rådgivning, behandling av tandköttssjukdomar, tandfyllning och tandutdragning samt rotfyllning. Tandläkaren kan också hänvisa dig till en munhygienist för tandköttsbehandling eller förebyggande vård. Barn under 18 år får en kallelse till munhälsovårdundersökning.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Mun- och tandvårdstjänsterna omfattar främjande av munhälsan och hälsoundersökningar samt undersökning, förebyggande och behandling av munsjukdomar. Mun- och tandvården samarbetar med den övriga hälso- och sjukvården och socialvården.

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 1.1.2023