suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Mun- och tandvårdens dejour på tjänstetiden

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Brådskande munhälsovårdens tjänster innehåller tandläkarens utförd förstahjälpaktig undersökning och behövlig vård. Bedömningen görs per telefon eller på plats.

Gör så här

Ta kontakt per telefon till Hangö munhälsovården. I användning är återringningssystem.

För vem och på vilka villkor

Servicen omfattar hangöbor samt andra som vistas i Hangö då vårdbehovet uppstår.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Mun- och tandvårdstjänsterna omfattar främjande av munhälsan och hälsoundersökningar samt undersökning, förebyggande och behandling av munsjukdomar. Mun- och tandvården samarbetar med den övriga hälso- och sjukvården och socialvården.

Servicen tillhandahålls av

Hangö stad

Ansvarig för tjänsten

Hangö stad
Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 21.11.2022