suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Mun- och tandvård

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

En bra mun- och tandhälsa har stor betydelse för välmående och det allmänna hälsotillståndet. En god egenvård och sunda levnadsvanor utgör grunden för god mun- och tandhälsa. Dålig munhälsa ökar risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar så som ateroskleros samt hjärt- och hjärninfarkter. Det är viktigt med regelbundna mun- och tandkontroller.

Mun- och tandvården i Sibbo hälsocentral erbjuds i två verksamhetsställen: Nickby och Söderkulla.

Du kan boka tid (Tidsbeställning till mun- och tandvården ) under telefontiden mån-fre kl. 08:00-15:00. Munhäslovården använder ett återuppringnigningssystem.

Personalen inom mun- och tandvården

  • Vid munhälsovården arbetar tandläkare-tandskötare par
  • Till vår hälsovårdscentral kommer konsulterande specialtandläkare i ortodonti och kirurgi. De har också mottagning. Det behövs en remiss från tandläkaren för att få vård av specialtandläkare.
  • Munhygienisterna är professionella munhälsovårdare. Munhygienisternas uppgift är att följa med och förebygga munnens hälsotillstånd. De vägleder och ger råd vid befrämjande av god munhälsa och förebygger sjukdomar samt sköter munsjukdomar i ett tidigt skede och vid rehabilitering, tillsammans med tandläkaren.

Gör så här

Åt vuxna fastställs en individuell vårdplan i samband med munhälsogranskningen. Beställ en tid för mun- och tandvård genom att ringa den centrerade tidsbeställningen. Om munhälsovården är speciellt viktig på grund av allmänsjukdom, bör detta nämnas vid tidsbeställningen.

1-, 3- och 5-åringar får en kallelse till munhälsogranskning.

Elever i årskurserna 1, 5 och 8 får en kallelse till tandgranskning. Under mellanåren och efter årskurs 8 reserverar du själv tid enligt den individuella vårdplanen som gjordes vid senaste munhälsogranskning.

Vänligen kom också ihåg att avboka din tid om du är förhindrad att komma till mottagningen.

För vem och på vilka villkor

Tillgången till munhälsovård grundar sig på behovet av vård.

Kommunen ordnar undersökningar och vård inom mun- och tandvården för sina invånare enligt vårdgaranti. Brådskande vård ges oberoende av patientens hemkommun.

Mun- och tandvård är en del av skol- och studerandehälsovården. Även tandreglering ingår i den mun- och tandvård som erbjuds som en del av skol- och studerandehälsovården.

Genomsnittliga väntetiden till munhälsovården (T3):

År 2021

Mars 87 dagar

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Kommunen erbjuder under 18-åringar avgiftsfri mun- och tandvård. För en icke-avbokad mottagningstid tas ut en avgift av patienter som fyllt 15 år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I munhälsovårdens tjänster ingår undersökning och behandling av mun- och tandsjukdomar, hälsorådgivning och -undersökningar. Vid behov hänvisas patienten till fortsatta undersökningar och behandling.

Munhälsovårdens tjänster fungerar i samarbete med den specialiserade sjukvården, den övriga hälso- och sjukvården samt socialvården.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 30.9.2021