suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Mun- och tandvård

  • Tjänst
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

Munnens hälsa är en viktig del av individens välbefinnande. Sjukdomar i munnen har också ett samband med många allmänsjukdomar. Vid serviceproduktionen följer vi vårdgarantilagstiftningen och principen om jämlikhet samt etiska värden. I verksamheten betonas förebyggande arbete. Det är alltid förmånligare att upprätthålla hälsan än att åtgärda skador.

- Hela befolkningen har rätt till munhälsovård vid hälsovårdscentralen.

- Patienter med värk får i regel vård inom ett dygn.

- Jourmottagning ordnas under vardagar vid munhälsovårdens egna mottagningar

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I munhälsovårdens tjänster ingår undersökning och behandling av mun- och tandsjukdomar, hälsorådgivning och -undersökningar. Vid behov hänvisas patienten till fortsatta undersökningar och behandling.

Munhälsovårdens tjänster fungerar i samarbete med den specialiserade sjukvården, den övriga hälso- och sjukvården samt socialvården.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm, Vörå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 23.3.2020