suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kaskö stad

Mun- och tandvård

  • Tjänst
  • Kaskö
  • Offentlig tjänst

Syftet med mun- och tandhälsovården är att främja invånarnas munhälsa och att ordna tjänster inom mun- och tandhälsa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Mun- och tandvårdstjänsterna omfattar främjande av munhälsan och hälsoundersökningar samt undersökning, förebyggande och behandling av munsjukdomar. Mun- och tandvården samarbetar med den övriga hälso- och sjukvården och socialvården.

Servicen tillhandahålls av

Kaskö stad

Ansvarig för tjänsten

Kaskö stad
Ansvarig för texten: Kaskö stad
Uppdaterad: 31.10.2022