suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Mun- och tandvård

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Munhälsovårdens tjänster innehåller undersökning och vård av munnen och tandsjukdomar, munnens hälsogranskningar och hälsorådgivning. Vid behov styrs patienten till annan hälsovårds- eller specialsjukvårdstjänst. Munhälsovården fungerar även i samarbete med socialväsendet.

Gör så här

Tag kontakt per telefon kl. 8 – 11. Vi använder återringningssystem.

För vem och på vilka villkor

Servicen omfattar hangöbor samt de utomsocknesbor och utlänningar, som på grund av valfrihet har valt Hangö hälsovårdscentral som sin vårdplats.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Mun- och tandvårdstjänsterna omfattar främjande av munhälsan och hälsoundersökningar samt undersökning, förebyggande och behandling av munsjukdomar. Mun- och tandvården samarbetar med den övriga hälso- och sjukvården och socialvården.

Servicen tillhandahålls av

Hangö stad

Ansvarig för tjänsten

Hangö stad
Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 22.11.2022