suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Mun- och tandvård

  • Tjänst
  • Hangö
  • Offentlig tjänst

Munhälsovårdens tjänster innehåller undersökning och vård av munnen och tandsjukdomar, munnens hälsogranskningar och hälsorådgivning. Vid behov styrs patienten till annan hälsovårds- eller specialsjukvårdstjänst. Munhälsovården fungerar även i samarbete med socialväsendet.

Gör så här

Tag kontakt per telefon kl. 8 – 11. Vi använder återringningssystem.

För vem och på vilka villkor

Servicen omfattar hangöbor samt de utomsocknesbor och utlänningar, som på grund av valfrihet har valt Hangö hälsovårdscentral som sin vårdplats.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Tandvården är avgiftsfri för personer under 18 år. För 15 år fyllda uppbärs 50,80 € för oavbokad vårdtid.

Grundavgiften för besök hos tandvårdare vid hälsovårdscentralens tandvård är 10,20 € och 13,10 € för besök hos tandläkare.

Grundavgiften för besök hos specialtandläkare är 19,20 €.

Utöver grundavgiften uppbärs en avgift baserad på kvalitén och omfattning av vården och undersökningen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I munhälsovårdens tjänster ingår undersökning och behandling av mun- och tandsjukdomar, hälsorådgivning och -undersökningar. Vid behov hänvisas patienten till fortsatta undersökningar och behandling.

Munhälsovårdens tjänster fungerar i samarbete med den specialiserade sjukvården, den övriga hälso- och sjukvården samt socialvården.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenHangö stad
Servicen tillhandahålls avHangö stad
Område Hangö
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 10.12.2018