suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Mun- och tandvård för skolelever

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Grunden för livslång mun- och tandhälsa läggs under skolåldern. Mun- och tandvårdstjänsterna utgör en del av skol- och studerandehälsovården.

Karleby kallas skolelever till munhälsokontroll i årskurs 1, 3, 5-6 (12 år) och 8. Elevens tandklinik bestäms enligt hur skolorna uppdelats inom munhälsovården. Mottagningstiden skickas hem under elevens namn. I Karleby har man i bruk förebyggande vårdbesök hos tandskötare i årskurs 6. På mottagningen ges individuell handledning i munhälsovård samt information om riskfaktorer som inverkar på mun-/tandhälsan.

I Karleby och i Kronoby genomgår alla elever senast i årskurs 3 en screeningsundersökning för att bedöma behovet av tandreglering, ifall bettet inte undersökts tidigare. Ett kallelsebrev skickas till elevens hem.

I älvdalarna och i Kronoby kallas alla skolklasser till munhälsokontroll enligt individuell vårdplan. I Perho älvdal har man som mål att en tandskötare ger undervisning i tandborstning för skolelever i grupp före munhälsokontrollen. Vårdbesöken fördelas mellan s.k. vanlig tandläkare, munhygienist och tandläkare specialiserad på tandreglering.

I Lestijokidalen och Perho älvdal görs screeningsundersökningar i fråga om tandreglering av tandläkare inom grundvården och av munhygienister enligt screeningsinstruktioner. Elever kallas till tandregleringskontroll enligt individuell vårdplan.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Mun- och tandvården för elever i den grundläggande utbildningen omfattas av skolhälsovården. Under den grundläggande utbildningen kontrolleras elevernas mun och tänder minst tre gånger och behandlas vid behov. Om en elev behöver flera behandlingar eller vård oftare, får han eller hon vård enligt det individuella behovet.

Till skolhälsovårdens tandläkare går man enligt anvisningar från skolan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 8.7.2020