suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Mun- och tandvård för skolelever

  • Tjänst
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

Munnens hälsa är en viktig del av individens välbefinnande. Sjukdomar i munnen har också ett samband med många allmänsjukdomar. Vid serviceproduktionen följer vi vårdgarantilagstiftningen och principen om jämlikhet samt etiska värden. I verksamheten betonas förebyggande arbete. Det är alltid förmånligare att upprätthålla hälsan än att åtgärda skador.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Mun- och tandvården för elever i den grundläggande utbildningen omfattas av skolhälsovården. Under den grundläggande utbildningen kontrolleras elevernas mun och tänder minst tre gånger och behandlas vid behov. Om en elev behöver flera behandlingar eller vård oftare, får han eller hon vård enligt det individuella behovet.

Till skolhälsovårdens tandläkare går man enligt anvisningar från skolan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm, Vörå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 23.3.2020