suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Motionstjänster för invandrare

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Invandrare är välkomna till alla tjänster som erbjuds av Åbo stads idrottscentral.  De mångkulturella klubbarna är avsedda för alla åbobor. Det finns separata gym- och simturer för kvinnor och män. Utöver de allmänna motionstjänsterna erbjuds invandrarna olika slag av motionsgrupper allt efter säsong.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 8.11.2019