suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Motionsavtal

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Avtalet uppmuntrar till vardagsmotion, vilken förbättrar din muskelstyrka och balans.

I avtalet kan ingå exempelvis att göra vardagssysslor, konditionsträning, att lära sig gamla färdighet-er på nytt eller hobbyer utanför hemmet. Du kan göra de avtalade sakerna självständigt, under hem-vårdsbesöket och med dina anhöriga.

Du kan själv ställa upp dina mål. Vi utarbetar en plan och med hjälp a ...

Gör så här

Seniorinfo rådgivning - Skicka e-post till Seniorinfo: seniori.info@hel.fi

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 22.3.2023