suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Motion för seniorer

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Motion är tillåtet i alla åldrar! Åbo är fylld av motionsverksamhet för seniorer, där man kan utöva olika slag av motion ensam eller tillsammans med andra, ute eller inne, i stadens eller i föreningars regi. 

  • Det förmånliga Seniorarmbandet är avsett för 65 år fyllda åbobor. Med armbandet kommer man in på stadens simhallar, gym och kan ta del av stadens kulturutbud. Armbandet är giltigt i sex månader fr.o.m. köpdagen.
  • Kuntokonkarit passar för 65 år fyllda, som förmånligt vill bekanta sig med olika motionsformer. I urvalet finns bl. a. flera träningscirklar, yoga, bollspel och dansgrupper. Grupperna leds på finska.
  • Förutom Åbo stads idrottstjänster ordnar även Arbetarinstitutet och Folkhälsan träningsgrupper på svenska.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 4.8.2021