suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Motion för personer i arbetsför ålder

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Motionsgrupperna för personer i arbetsför ålder är riktade till Helsingforsbor på alla konditionsnivåer. Målet är att få stadsborna att motionera mera samt att erbjuda motionstjänster som upprätthåller hälsan och arbetsförmågan.

Motionsgrupperna har indelats i grupper på olika nivåer på basis av innehållet, effekten och svårighetsnivån. Gruppindelningen gör det lättare att hitta en lämplig moti ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Kultur- och fritidssektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Kultur- och fritidssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 1.4.2023