suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Motion för personer i arbetsför ålder

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Motionsgrupperna för personer i arbetsför ålder är riktade till Helsingforsbor på alla konditionsnivåer. Målet är att få stadsborna att motionera mera samt att erbjuda motionstjänster som upprätthåller hälsan och arbetsförmågan.

Motionsgrupperna har indelats i grupper på olika nivåer på basis av innehållet, effekten och svårighetsnivån. Gruppindelningen gör det lättare att hitta en lämplig motionsform.

För vem och på vilka villkor

Servicesedel kan användas vid tjänsten.

Kunnan konserniyhteisö Helsingin konserni 0201256-6

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 19.10.2020