suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Larsmo kommun

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

  • Tjänst
  • Larsmo
  • Offentlig tjänst

Avdelningen för barnpedagogik ordnar dagvård/småbarnspedagogik för 6-åringar före/efter förskolan samt morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn åk 1-2 samt elever i specialundervisning om vårdnadshavarna arbetar eller studerar heltid.

Morgonvården ordnas i sammansatta grupper för barn 6-8 år.

Verksamheten för 6-åringar före/efter förskolan ordnas i samma utrymmen som förskolan. Verksamheten för 6-åringar och skolbarn ordnas i första hand i skilda grupper med egen ledare för verksamheten.

Om vårdnadshavaren förvärvsarbetar eller studerar har barnet rätt till småbarnspedagogik före/efter förskolan.

Om barnet går i avgiftsfri förskola och behöver dagvård före och/eller efter förskolan tas följanden avgift:

Max 60h/månad (per vecka 1-14h) 50 % avgift av 289 euro

Max 86h/månad (per vecka 15-20h) 60 % avgift av 289 euro

Max 115h/månad (per vecka 21-27h) 70 % avgift av 289 euro

Max 149h/månad (per vecka 28-34h) 85 % avgift av 289 euro

150h/månad eller mer (per vecka 35h-) 100 % avgift = 289 euro

Avgiften är inkomstbaserad.

Ifall barn som går i förskola behöver heldagsvård under skolans ledigheter (jullov, sportlov och sommarlov) uppbärs avgift i enlighet med vårdbehovet.

För tillfällig barndagvård tas en avgift om 9 €/ dag för halvdagsvård och 15 € för heldagsvård.

Om barnet går i åk 1 eller 2 är avgiften för morgon- och/eller eftermiddagsvård icke inkomstbaserad:

Barnet deltar max 2h/ dag 80 euro

max 3h/ dag 100 euro

max 4h/ dag 130 euro

max 5h/ dag 160 euro

max 6h/ dag 170 euro

mer än 6h/ dag 200 euro

Om man deltar 1-10d/mån i verksamheten är avgiften 60 % av den fastslagna avgiften, t.ex. 60 % av 130 euro.

Avgiften för morgon- och eftermiddagsverksamhet är sammansatt till en avgift fr.o.m. 1.8.2016.

Man har rätt att ansöka om nedsatt deltagaravgift för skolbarnen morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever i åk 1-2 p.g.a. familjens ekonomiska situation. Ansökan får vara fritt formulerad samt bifoga vårdnadshavarnas inkomstuppgifter.

Gör så här

Information om morgon- och eftermiddagsverksamheten hittar du på Larsmo kommuns webbsida.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLarsmo kommun
Ansvarig för tjänstenLarsmo kommun
Område Larsmo
Tillgängliga språksvenska
Ansvarig för texten: Larsmo kommun
Uppdaterad: 1.3.2021