suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Kimitoöns kommun
Område: Kimitoön
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Morgon- och eftermiddagsverksamhet erbjuds i:

Västanfjärd, Sofia daghem: 15 platser

Dalsbruk, Dalsbruks skola: 30 platser

Kimito, Silva daghem: 35 platser


För vem och på vilka villkor

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i första och andra klass och elever som får särskilt stöd i alla årskurser.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Plats i morgon- och eftermiddagsverksamheten söks via Wilma.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i första och andra klass samt elever som får särskilt stöd i alla årskurser kan söka till den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet. Morgon- och eftermiddagsverksamhet kan i regel ordnas vardagar kl. 7-17.

Verksamheten har som mål att stöda barnens utveckling, främja välbefinnande och jämlikhet, förebygga utanförskap och öka delaktigheten.

Kommunen ansvarar för morgon- och eftermiddagsverksamhetens helhet. Kommunen kan ordna verksamheten själv eller tillsammans med andra kommuner eller skaffa tjänsterna av föreningar, samfund och företag. Kommunen är emellertid inte skyldig att ordna verksamheten. Skolans klubbverksamhet eller grundläggande konstundervisning kan också vara morgon- eller eftermiddagsverksamhet. Kommunen beslutar om beloppen på månadsavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamhet.


Servicen tillhandahålls av: 
Kimitoöns kommun