suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Skolelevernas för- och eftermiddagsverksamhet är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever i övriga årskurser med specialundervisning.Anmälan till höstens eftermiddagsverksamhet sker genom Wilma. Till förmiddagsverksamheten ansöks med särskild blankett. Åbo stads bildningssektor koordinerar skolelevernas för- och eftermiddagsverksamhet.

Morgonverksamheten har en egen ansökan. Morgonverksamhet kan erbjudas om minst tio barn deltar i verksamheten. Under verksamhetsåret kan morgonverksamheten upphöras om barnantalet blir mindre än tio.

För vem och på vilka villkor

Eftermiddagsverksamhet för områdets 1.–2.-klassare

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkengelska, finska, svenska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 11.5.2022