suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Mödrarådgivningstjänster

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Målet med mödrarådgivningarnas verksamhet är att trygga den gravida kvinnans och fostrets hälsa och välbefinnande. Dessutom är målet att främja de blivande föräldrarnas och hela familjens hälsa och välbefinnande samt hälsosamheten och tryggheten i barnets kommande utvecklingsmiljö. Uppmärksamhet fästs vid parrelationen och föräldraskapet. Rådgivningspersonalen stöder föräldrarna i deras förberedelser inför föräldraskapet och förändringarna som barnet medför samt främjar sunda levnadsvanor. Det rekommenderas att båda föräldrarna är med under det tidiga rådgivningsbesöket i början av graviditeten.

Serviceformer är individuella mottagnings- och hembesök samt gruppverksamhet.

Mamman erbjuds möjlighet att under graviditeten delta i screeningar enligt det nationella screeningsprogrammet för att upptäcka kromosomavvikelser och andra avvikelser hos fostret. Undersökningarna görs på Mellersta Österbottens centralsjukhus mödrapoliklinik. Undersökningarna är alltid frivilliga.

Gör så här

Kontakta rådgivningen när du upptäcker att du är gravid. Du kan boka tid per telefon.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gravida kvinnor och familjer som väntar barn har rätt till mödrarådgivningens tjänster. Rådgivningsbyrån följer upp graviditeten och hur barnet och modern mår efter förlossningen. Rådgivningen stöder också föräldraskapet. Det är bra att avtala om det första besöket genast när graviditeten är säker.

Vid mödrarådgivningen görs de undersökningar som behövs, fostrets hjärtljud följs och den gravidas fysiska och psykiska välbefinnande stöds. Om det uppstår problem under graviditeten skickar läkaren eller hälsovårdaren den gravida på undersökningar till mödrapolikliniken. Under graviditeten kan en blivande mor delta i två ultraljudsundersökningar.

Mödrarådgivningen strävar efter att identifiera stödbehov hos gravida och deras familjer så tidigt som möjligt. Gravida och deras familjer stöds i samarbete med till exempel social- och missbrukartjänster.

Mödrarådgivningen kan också hjälpa med ansökan om moderskaps-, faderskaps- och föräldraförmåner och skriva ut intyg som behövs för ansökningarna. Om ett barn föds utom äktenskapet kan barnets far bekänna faderskapet på rådgivningen under graviditeten. Den gravidas make eller en annan stödperson är alltid välkommen med till rådgivningsbyrån.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halsua, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 9.5.2020