suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Mödrarådgivningen

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

På mödrarådgivningen stöder vi den väntande moderns, fostrets och den nyföddas hälsa och välbefinnande. Vi hjälper föräldrarna att förbereda sig för förlossningen och föräldraskapet samt främjar och upprätthåller hela familjens hälsa och välbefinnande.

Under din graviditet erbjuder vi dig cirka tio besök hos en hälsovårdare och två besök hos en läkare. Antalet besök kan variera utifrån dina ind ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Servicen är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gravida kvinnor och familjer som väntar barn har rätt till mödrarådgivningens tjänster. Rådgivningsbyrån följer upp graviditeten och hur barnet och modern mår efter förlossningen. Rådgivningen stöder också föräldraskapet. Det är bra att avtala om det första besöket genast när graviditeten är säker.

Vid mödrarådgivningen görs de undersökningar som behövs, fostrets hjärtljud följs och den gravidas fysiska och psykiska välbefinnande stöds. Om det uppstår problem under graviditeten skickar läkaren eller hälsovårdaren den gravida på undersökningar till mödrapolikliniken. Under graviditeten kan en blivande mor delta i två ultraljudsundersökningar.

Mödrarådgivningen strävar efter att identifiera stödbehov hos gravida och deras familjer så tidigt som möjligt. Gravida och deras familjer stöds i samarbete med till exempel social- och missbrukartjänster.

Mödrarådgivningen kan också hjälpa med ansökan om föräldraförmåner och skriva ut intyg som behövs för ansökningarna. Om ett barn föds utom äktenskapet kan barnets far bekänna faderskapet på rådgivningen under graviditeten. Den gravidas make eller en annan stödperson är alltid välkommen med till rådgivningsbyrån.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 31.5.2023