suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Mödrarådgivningen

 • Tjänst
 • Sibbo
 • Offentlig tjänst

Influensavaccinationer

Gravida kvinnor vaccineras från slutet av oktober i samband med de normala besöken på mödrarådgivningarna i Nickby och Söderkulla.

De närmaste familjemedlemmarna (personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan) kan också vaccineras under samma besök.

Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan (förändring i förordning 18.10.2021)

 • personer med kraftig immunbrist
 • andra allvarligt sjuka personer
 • personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa, som ej kan ta vaccinet
 • 65 år fyllda som har grundsjukdomar och är sköra
 • Spädbarn under 6 månader
 • gravida kvinnor

Om det finns barn i familjen, se sidan Barnrådgivningen för mer info.

Mödrarådgivningen följer med graviditeten och stödjer mammans, det kommande barnets och hela familjens hälsa och välmående. I rådgivningen vill man också så tidigt som möjligt upptäcka eventuella störningar och problem i graviditeten och åtgärda dem genom att ordna vård, hjälp och stöd enligt behov.

Under graviditeten gör du flera besök hos mödrarådgivningen. Båda föräldrarna är välkomna att delta i alla kontrollbesök, men speciellt gärna får båda delta i de så kallade omfattande hälsoundersökningarna. I en omfattande hälsoundersökning kan man även beakta hela familjens eventuella behov av stöd.

Gör så här

När graviditetstestet är positivt ska du boka tid för ditt första besök hos hälsovårdaren i ditt eget distrikt. Vanligtvis besöker man mödrarådgivningen för första gången under graviditetsveckorna 7–9.

Innan det första besöket ska du fylla i och returnera en blankett för förhandsuppgifter samt en förfrågan om rusmedelsbruk. Det önskas att även den blivande pappan fyller i förfrågan om rusmedelsbruk för sin egen del.

Du hittar följande rådgivningens blanketter i Mina tjänster, i kategorin Hälsovårdstjänster:

 • Förhandsuppgifter till rådgivningen - Mödrarådgivningen
 • Förhandsuppgifter till rådgivningen - Till 1,5 och 4 års föräldrar
 • Förfrågan om rusmedelsbruk
 • Resursfråga till mödrarådgivningen

Aktivera dina uppgifter i Maisa-appen eller via en webbläsare, så att vi i samband med ditt första rådgivningsbesök kan skriva dig en remiss till ultraljudundersökningar.

Du kan boka tid (Rådgivningens tidsbeställning och kontaktuppgifter) under telefontiden mån-tors kl. 12:00-12:45. Om telefontiden inte passar dig kan du också boka en lämplig telefontid elektroniskt (Elektronisk tidsbeställning till hälsovårdstjänster).

Om du vill avboka ditt besök hos rådgivningen, ring hälsovårdaren under telefontid eller skicka ett textmeddelande till det gemensamma numret för alla rådgivningar. Kom ihåg att skriva kundens namn och födelsetid i meddelandet.

Bekanta dig också med rådgivningens tips om nyttiga länkar. Där hittar du bland annat en lista av de blodprov som tas under gravitetstiden.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gravida kvinnor och familjer som väntar barn har rätt till mödrarådgivningens tjänster. Rådgivningsbyrån följer upp graviditeten och hur barnet och modern mår efter förlossningen. Rådgivningen stöder också föräldraskapet. Det är bra att avtala om det första besöket genast när graviditeten är säker.

Vid mödrarådgivningen görs de undersökningar som behövs, fostrets hjärtljud följs och den gravidas fysiska och psykiska välbefinnande stöds. Om det uppstår problem under graviditeten skickar läkaren eller hälsovårdaren den gravida på undersökningar till mödrapolikliniken. Under graviditeten kan en blivande mor delta i två ultraljudsundersökningar.

Mödrarådgivningen strävar efter att identifiera stödbehov hos gravida och deras familjer så tidigt som möjligt. Gravida och deras familjer stöds i samarbete med till exempel social- och missbrukartjänster.

Mödrarådgivningen kan också hjälpa med ansökan om moderskaps-, faderskaps- och föräldraförmåner och skriva ut intyg som behövs för ansökningarna. Om ett barn föds utom äktenskapet kan barnets far bekänna faderskapet på rådgivningen under graviditeten. Den gravidas make eller en annan stödperson är alltid välkommen med till rådgivningsbyrån.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 24.11.2021