suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Mödra- och barnrådgivningen

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Mödrarådgivningen har som mål att stöda och trygga gravida mammors och de ofödda barnens hälsa. Barnrådgivningen stöder hälsa, tillväxt och utveckling hos barn under skolåldern.

På mödra- och barnrådgivningen diskuterar vi hela familjens hälsovanor samt de frågor och problem som familjerna tar upp. Det är viktigt att också ta upp svåra saker som belastar familjen. På så sätt kan vi tillsammans ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Rådgivningstjänsterna är avsedda för gravida, för barn under skolåldern och för deras familjer.

Bara friska personer får komma till rådgivningen. Kontakta din hälsostation om du behöver vård för en sjukdom. Vid nödsituationer ring alltid 112.

Servicen tillhandahålls av

Esbo stad

Ansvarig för tjänsten

Esbo stad
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 24.3.2023