suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Modelleringstjänst för övergripande arkitektur inom den offentliga förvaltningen

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Övergripande arkitektur är ett stöd för ledning, implementering av strategi, kontinuerlig utveckling av verksamhet och tjänster, styrning av ändringar och komplexitet, kontrollerat nyttjande av digitaliseringen samt interoperabilitet.

Modelleringstjänsten för övergripande arkitektur, Arkkitehtuuripankki.fi, hjälper och stöder organisationer inom den offentliga förvaltningen vid modellering och publicering av övergripande arkitektur. Arkkitehtuuripankki är en helhet, vars centrala delar är

  • Utbildning: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar nätutbildningar som ett stöd vid styrning och omfattande utveckling av verksamhet i organisationer inom den offentliga förvaltningen.
  • Användningsmiljö: Modelleringsmiljö för övergripande arkitektur, där organisationer kan skapa arkitekturmodeller.
  • Publiceringsmiljö: I verktyget för övergripande arkitektur kan organisationer publicera det material som skapats. Du kan bekanta dig med materialet via webbläsare.
  • Stödtjänster för utveckling: Utöver nätutbildningar, stöd för inledande av utvecklingsarbete och för utveckling finns det också att få stöd för överflyttning och migration av material från övriga verktyg.

Tjänsten Arkkitehtuuripankki.fi baseras på rekommendationen JHS 179 för den offentliga förvaltningen, där planeringsmetoden för övergripande arkitektur beskrivs. JHS 179 har skapats utifrån det internationella ramverket TOGAF. Metoden övergripande arkitektur är ett metodiskt arbets- och förfarandesätt för arbete med övergripande arkitektur, med vilken man kan identifiera, strukturera, planera och beskriva konstruktionsdelar i helheter och deras beroendeförhållanden i nuläget och visionen.

Modelleringstjänsten fyller de krav som ställs på basnivån i anvisningarna för informationssäkerhet från Ledningsgruppen för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen (VAHTI). Detta innebär att man kan behandla sekretessbelagt material i tjänsten.

Arkkitehtuuripankki.fi gör det möjligt att utarbeta obligatoriska arkitekturbeskrivningar enligt informationshanteringslagen och stöder också verkställandet av EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Material om övergripande arkitektur finns på Avoindata.fi.

Gör så här

Användningsrättigheter kan ansökas i Arkkitehtuuripankki.fi.

För modellering ska man installera ett clientprogram på sin arbetsstation. Anvisning för installationen hittas i tjänsten. För installation krävs huvudanvändarrättigheter och datakommunikationsuppkoppling.

För vem och på vilka villkor

Modelleringstjänsten kan användas av alla som jobbar med arkitektur för offentlig förvaltning.

Utförande av modellering förutsätter ansökan om användarrättigheter.

Alla har rätt att titta på avbildningar som publicerats i modelleringstjänsten men det förutsätter inloggning i tjänsten.

Tjänsten är avgiftsfri.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erbjuder tjänsten avgiftsfritt t.o.m. 31.12.2020.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 5.10.2020