suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Mitt hälsoteam

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Har du en sjukdom som kräver regelbunden vård eller sköter du dina social- och hälsovårdsärenden på många olika ställen? Om du svarade ja så är Mitt hälsoteam den rätta platsen.

I hälsoteamet betjänas du enligt dina behov av yrkespersonalen inom social- och hälsovårdssektorn, såsom sjukskötare, hälsovårdare, läkare, fotterapeuter, socialhandledare, socialarbetare, depressionsvårdare och fysioterapeuter och vid behov av också andra yrkesgrupper.

Vi reserverar alltid till först en tid till en skötare. Skötaren utarbetar med dig en vård- och serviceplan enligt vilken du får vård och tjänster.

Gör så här

Före den första mottagningen till Mitt hälsoteam bör du fylla en egenvårdsblankett och ta med den till mottagningen. Ta också med den aktuella läkemedelslistan och resultaten från egna mätningar (t.ex. blodtryck, blodsocker).

Du kan skriva ut egenvårdsblanketten från Borgå stads hälsovårdscentrals webbsidor eller hämta den från verksamhetsställen vid Näse.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021