suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Missbrukarvårdsärenden

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

I första hand skall hemkommunens mental- och missbrukarvård kontaktas. Dessa hjälper klienten att hitta rätt vård. Vården kan exempelvis ordnas hemma eller på A-klinikens verksamhetsställen.

A-klinikstiftelsens addiktionssjukhus erbjuder missbrukarvård. Sjukhuset kan kontaktas direkt. Kontaktuppgifterna finns på sjukhuset nätsidor.

Esbos tillnyktringsstation ger jourbaserad medicinsk tillsyn för berusade patienter. Vårdenheterna i Esbo och polisen kan föra patienter och kunder till tillnyktringsstationen för tillsyn, om deras hälsotillstånd kräver det. Tillnyktringsstationen är belägen i samband med polisstationen i Kilo.

Ytterligare information finns på Grankulla stads websidor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Efter att rusmedelsspiralen har brutits kan patienten behöva missbrukarrehabilitering i öppen form eller dygnet runt. Syftet med rehabiliteringen är att stöda patienten i drogfrihet och livskompetens samt främja personens funktionsförmåga. Rehabiliteringen kan vara medicinsk och social rehabilitering. Vid behov kan patienten också få yrkesmässig rehabilitering som missbrukarrehabilitering.

Missbrukarrehabilitering ordnas av olika tjänsteproducenter. Den som deltar i rehabiliteringen kan ha rätt till rehabiliteringsstöd från FPA om personen är 16–67 år och om rehabiliteringen kan leda till att personen kan återvända till arbete eller få ett arbete.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avGrankulla stad
Ansvarig för tjänstenGrankulla stad
Område Grankulla
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 22.1.2022