suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård

Missbrukarvård

  • Tjänst
  • 5 kommuner
  • Offentlig tjänst

Mottagningar inom missbrukarvården finns i varje medlemskommun. Missbrukarvården finns till för personer med alkohol-, drog- eller andra missbruk. Målet med missbrukarvården är att förebygga och minska missbruk samt stöda missbrukaren och dennas anhöriga. Inom missbrukarvården erbjuds information, rådgivning, stöd och terapi inom den öppna vården. Missbrukarkoordinatorerna hjälper med avbrytning och avgiftning samt att söka sig till rehabilitering och stödboende. Eftervård ordnas inom den öppna vården.

Gör så här

Kontakta telefonservicen psykosociala enhetens växel för kontakt med missbrukarvården.

För vem och på vilka villkor

Till missbrukarvården behövs ingen remiss och vården är kostnadsfri. Du kan själv kontakta någon av missbrukarkoordinatorerna. Anhöriga och de som i sitt yrke kommer i kontakt med missbruk kan också kontakta missbrukarvården.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Efter att rusmedelsspiralen har brutits kan patienten behöva missbrukarrehabilitering i öppen form eller dygnet runt. Syftet med rehabiliteringen är att stöda patienten i drogfrihet och livskompetens samt främja personens funktionsförmåga. Rehabiliteringen kan vara medicinsk och social rehabilitering. Vid behov kan patienten också få yrkesmässig rehabilitering som missbrukarrehabilitering.

Missbrukarrehabilitering ordnas av olika tjänsteproducenter. Den som deltar i rehabiliteringen kan ha rätt till rehabiliteringsstöd från FPA om personen är 16–67 år och om rehabiliteringen kan leda till att personen kan återvända till arbete eller få ett arbete.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Ansvarig för tjänstenKust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Område Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Uppdaterad: 20.10.2021