suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Missbrukartjänster för vuxna

  • Tjänst
  • 6 kommuner
  • Offentlig tjänst

Inom missbrukarvården arbetar vi tillsammans med dig för att hitta sätt att klara vardagen utan rusmedel. Om öppenvårdstjänsterna och nätrehabiliteringen inte räcker till, kan man söka hjälp genom lämplig rehabilitering i slutenvård.

Missbrukartjänster för vuxna hjälper med olika missbruks- och beroendeproblem när egenvården inte räcker till. Missbrukartjänsterna omfattar bland annat:

  • Rådgiv ...

Gör så här

Om du vill söka missbrukartjänster för vuxna ska du kontakta klienthandledningen för mentalvårds- och missbrukartjänster. Tjänsterna är tillgängliga med tidsbokning.

Om du redan har en aktiv klientrelation eller vårdrelation, kontakta din egen kontaktperson. Vid behov kan du fråga efter kontaktuppgifterna till din egen kontaktperson i klienthandledningen för mentalvårds- och missbrukartjänster för vuxna.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Du kan söka missbrukartjänster för vuxna genom att kontakta rådgivningen och handledningen för personer i arbetsför ålder eller äldre per telefon. Tjänsterna är i regel avsedda för klienter som fyllt 18 år och som inte omfattas av studerandehälsovården eller företagshälsovården.

Missbrukartjänster för minderåriga ordnas via ungdomsstationerna.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Mellersta Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 6.6.2023