suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Missbrukarrehabilitering

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

Efter avgiftning kan patienten få komma till missbrukarrehabilitering. Rehabiliteringens syfte är att hjälpa patienten att permanent hålla sig borta från rusmedel, stödja patientens livskompetens och främja funktionsförmågan. Rehabiliteringen kan vara medicinsk och social och kan ske på en anstalt eller som öppen rehabilitering. Vid behov kan patienten också få yrkesmässig rehabilitering som missbrukarrehabilitering.

Kommunerna och privata tjänsteproducenter ordnar missbrukarrehabilitering. Den som deltar i rehabiliteringen kan ha rätt till rehabiliteringsstöd från FPA om personen är 16–67 år och om rehabiliteringen kan leda till att personen kan återvända till arbete eller få ett arbete.

Gör så här

För att kunna delta i missbrukarrehabilitering förutsätts kontakt med socialkansliet.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenSjundeå kommun
Område Sjundeå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 25.2.2020