suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Missbrukarrehabilitering

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Målet med missbrukarrehabilitering är att förebygga användning av rusmedel (alkohol, droger, läkemedel) och att främja klienters funktionsförmåga och livshantering. Tjänsterna består av stöd och rådgivning samt hänvisning till olika tjänster inom social- och hälsovården och till öppenvårdens stödåtgärder som erbjuds på basis av behovet av hjälp, stöd och vård.

Öppenvårdsrehabilitering erbjuds för vuxna av A-kliniken som ger yrkesövergripande hjälp för personer med problem med rusmedel och beroende samt i mån av möjlighet för deras närstående. Klientskapet baserar sig på frivillighet och i vården betonas ett förtroligt samarbete med klienten och hens närståendenätverk.

Nuotta erbjuder hjälp för ungdomar och deras familjer när det finns oro över den ungas rusmedelsanvändning eller beroende. I vården beaktas den ungas och familjens livssituation i sin helhet, och med varje klientfamilj kommer man överens om en vårdhelhet som motsvarar dess behov. Nuotta stödjer den unga så länge som det behövs.

Gör så här

Man kan anmäla sig som klient utan remiss och, om man vill, kan man även komma till mottagningen med familjen/en närstående.

För vem och på vilka villkor

Den öppenvårdsrehabilitering A-kliniken erbjuder är avgiftsfri för invånare i Karleby och Kronoby. Besken vid Nuotta är också de avgiftsfria.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Efter att rusmedelsspiralen har brutits kan patienten behöva missbrukarrehabilitering i öppen form eller dygnet runt. Syftet med rehabiliteringen är att stöda patienten i drogfrihet och livskompetens samt främja personens funktionsförmåga. Rehabiliteringen kan vara medicinsk och social rehabilitering. Vid behov kan patienten också få yrkesmässig rehabilitering som missbrukarrehabilitering.

Missbrukarrehabilitering ordnas av olika tjänsteproducenter. Den som deltar i rehabiliteringen kan ha rätt till rehabiliteringsstöd från FPA om personen är 16–67 år och om rehabiliteringen kan leda till att personen kan återvända till arbete eller få ett arbete.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halsua, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 8.7.2020