suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Missbrukar- och boendeservice

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Socialarbetarna vid socialbyråerna kartlägger klienternas drogmissbruk och stöder och uppmuntrar dem till ett drogfritt liv. Socialarbetaren hänvisar personer med missbruksproblem till servicen inom missbrukarvården och deltar i valet av eventuell vårdplats. Poliklinisk och terapeutisk service är den service som kommer i första hand för personer med missbruksproblem. Vid behov hänvisas klienten till akut- eller avvänjningsvård. I Åbo finns det stödgrupper för både alkoholister och drogmissbrukare. Rehabiliteringsvård för längre tider erbjuds på olika håll i Finland. Åbo stads välfärdssektor erbjuder åbobor som rehabiliteras inom mentalvården möjlighet till s.k. stödbostäder eller stödboende av speciella rehabiliterande skäl.

För vem och på vilka villkor

För bostadslösa åbobor

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 15.9.2020