suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård

Minnesrådgivning

  • Tjänst
  • 5 kommuner
  • Offentlig tjänst

Minnesvården hjälper dig eller en anhörig som har minnessvårigheter, minnessymtom som påverkar vardagen eller arbetet negativt, humörsvängningar eller ångest i kombination med försämrat närminne, personlighetsförändringar, svårt att tala och hitta ord eller andra problem som kan ha med minnet eller en minnessjukdom att göra. Minnesskötarna gör utredningar vid misstanke om minnessjukdom. De gör också uppföljningsbesök samt stöder och handleder både den minnessjuke och anhöriga.

Ju tidigare man konstaterar sjukdomen, desto bättre blir vårdresultaten och rehabiliteringsprocessen.

Gör så här

Du kan själv ta kontakt med minnesvården. Du behöver ingen remiss och vården är avgiftsfri för klienten. Anhöriga eller vårdpersonal kan också inleda kontakten med minnesvården.

För vem och på vilka villkor

Minnesvården riktar sig till personer som har en minnessjukdom eller minnesproblem. Minnesvården har mottagning i samtliga medlemskommuner inom K5 (Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes). Minnesskötarna gör också hembesök för att hjälpa hemmaboende minnessjuka.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Ansvarig för tjänstenKust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Område Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Uppdaterad: 29.6.2021