suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Miljöövervakningens uppgifter och kontaktuppgifter

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

I kommunen fungerar en miljövårdsmyndighet som antingen består av kommunens eget organ eller av samarbete mellan kommuner så som stadgat i kommunallagen. Som organ fungerar oftast miljöutskottet, till vars uppgifter hör, förutom de miljövårdens myndighetsuppgifter som definierats i många lagar, allmänt främjande av miljöskyddet. Kommunstyrelsen kan inte fungera som miljövårdsmyndighet.

För att ö ...

Gör så här

Miljöövervakningen betjänar både per e-post och per telefon, men primärt önskar vi kontakt per e-post till myndighetsadressen: miljo@sibbo.fi. Länken till personalens telefonnumror och uppgifter hittar du till höger på denna sida, under rubriken E-tjänst.

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 23.10.2023