suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Miljöavtal; Skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

En avtalsperiod är 5 år inleds den 1 maj samma år som ansökan inlämnas eller året därpå. Objekt för ett avtal kan vara en kulturbiotop eller naturlig betesmark som ligger utanför en åker. Ett avtal kan tecknas också för objekt som grundats med ersättning för icke-produktiva investeringar.

Ersättningens belopp i avtal om skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskap är 450 €/ha/år. För kulturbiotopobjekt som är värdefulla för nationen eller i ett landskap betalas förhöjd ersättning. Då är ersättningen är 600 €/ha/år. Ersättning betalas i hela landet.

Gör så här

Du kan ansöka om miljöavtal genom att lämna in en avtalsansökan med bilagor till NTM-centralen i samband med den samlade stödansökan för jordbrukare. För att avtalet ska fortsätta gälla ska du varje år ansöka om utbetalning av miljöavtalet i tjänsten Vipu eller på blanketten 101B i samband med den samlade stödansökan. Meddela också uppgifter om skiften varje år i tjänsten Vipu eller på blanketten 102B.

För vem och på vilka villkor

Ersättning betalas för åtgärder som genomförs varje år i avtalsområdet. Åtgärderna ska vara baserade på en godkänd plan. Skötselåtgärder för kulturbiotop eller naturlig betesmark är till exempel bete, slåtter, röjning av träd och buskar, avlägsnande av främmande arter, skärande av löv till foder samt övriga motsvarande åtgärder. Utöver skötselåtgärder för växtlighet kan åtgärderna också omfatta underhåll och skötsel av byggnader och konstruktioner som har anknytning till traditionell boskapsskötsel i avtalsområdet samt inhägnande av området och övriga åtgärder som gäller bete.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLivsmedelsverket
Andra ansvariga organisationerNärings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 22.6.2022