suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Mentalvårdstjänster

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Mentalvårdstjänsterna har som mål att all undersökning, vård och rehabilitering av en patient sker så nära patientens vardag som möjligt. Vi utvecklar vårt verksamhetssätt så att invånarna i Mellersta Österbotten får sina mentalvårdstjänster och service för missbrukare flexibelt, sakkunnigt och så nära som möjligt.

Vi samarbetar med hälsocentraler, socialväsendet, FPA, arbetskraftsförvaltningen s ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med mentalvårdstjänster avses verksamhet som strävar efter att förebygga, lindra och behandla psykiska störningar och deras följder. Till mentalvårdstjänsterna hör också förebyggande arbete och att utveckla invånarnas levnadsförhållanden så att de stöder den mentala hälsan.

I praktiken innebär mentalvårdstjänster undersökning, vård och rehabilitering av psykiska störningar. Till tjänsterna hör också handledning, rådgivning och psykosocialt stöd för den som behöver dem. Mentalvårdstjänster erbjuds inom socialvården och primärvården, till exempel vid social- och hälsovårdscentraler, samt inom den psykiatriska specialiserade sjukvården som öppenvård eller sjukhusvård.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023