suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Mentalvårdstjänster

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Mentalvårdstjänster erbjuder hjälp när du behöver stöd med olika psykiska problem eller krissituationer i livet. De grundläggande mentalvårdstjänster som hälsovårdscentralen tillhandahåller kan omfatta till exempel mottagningstjänster av psykiatriska sjukskötare och psykologer.

Egentliga Finlands välfärdsområde tillhandahåller denna tjänst från och med 1.1.2023.

Gör så här

Kontakta hälsovårdscentralen i din boendekommun via telefon eller besök hälsovårdscentralen på plats. När det gäller mental hälsa hos barn och ungdomar kontakta skolhälsovårdaren. Klienter hos rådgivningsbyrå kan kontakta rådgivningsbyrån.

I vissa kommuner finns det också mentalvårdstjänster med låg tröskel, som du kan kontakta direkt.

För psykiatriska tjänster inom specialsjukvård behöver du en remiss från en läkare.

För vem och på vilka villkor

Din egen hälsovårdscentral är din primära vårdplats i alla sjukdomsfall.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med mentalvårdstjänster avses verksamhet som strävar efter att förebygga, lindra och behandla psykiska störningar och deras följder. Till mentalvårdstjänsterna hör också förebyggande arbete och att utveckla invånarnas levnadsförhållanden så att de stöder den mentala hälsan.

I praktiken innebär mentalvårdstjänster undersökning, vård och rehabilitering av psykiska störningar. Till tjänsterna hör också handledning, rådgivning och psykosocialt stöd för den som behöver dem. Mentalvårdstjänster erbjuds inom socialvården och primärvården, till exempel vid social- och hälsovårdscentraler, samt inom den psykiatriska specialiserade sjukvården som öppenvård eller sjukhusvård.

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 1.1.2023