suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Mentalvårds- och missbrukstjänster

  • Tjänst
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

Borgå stads mentalvårds- och missbrukstjänster erbjuder hjälp om du har problem med missbruk eller din mentala hälsa. Mentalvårds- och missbrukartjänsternas jour hjälper dig att hitta rätt service.

Vid sidan av staden erbjuder även sjukhuset och olika föreningar mentalvårds- och missbrukstjänster.

Inom Borgå stad erbjuder följande enheter tjänster som stöder din mentala hälsa:

  • missbrukartjänster
  • socialarbetet
  • familjerådgivningen
  • Familjerådgivningscentralen.

Till mentalvårds- och missbrukstjänsternas verksamhet hör bland annat:

  • Låg tröskel-verksamhet, som erbjuder Borgåborna mentalvårds- och missbrukstjänster avgiftsfritt och utan remiss för Borgåbor som fyllt 22 år
  • Låg tröskel-mottagning för unga under 22 år
  • Missbrukarkliniken, som betjänar Borgåbor och Askolabor som fyllt 22 år och oroar sig för sitt eget eller sina anhörigas bruk av rusmedel eller andra former av beroende. Kliniken ger också stöd vid spelberoende.

På hälsovårdscentralen vårdar vi lindriga och medelsvåra mentala störningar och bedömer behovet av fortsatt vård. Vid behov styr hälsovårdsläkaren patienten vidare till psykiatriska jourpolikliniken vid Borgå sjukhus.

Om hälsostationen är stängd kan du vid akuta mentala problem söka dig till jourpolikliniken vid Borgå sjukhus. Patienten eller en anhörig kan även kontakta psykiatriska jourpolikliniken vid Borgå sjukhus.

Gör så här

Kontakta mentalvårds- och missbrukartjänsternas jour, så hjälper vi dig att hitta rätt service.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med mentalvårdstjänster avses verksamhet som strävar efter att förhindra, lindra och vårda psykiska störningar och deras följder. Till mentalvårdstjänsterna hör också förebyggande arbete och att utveckla invånarnas levnadsförhållanden så att de stöder den mentala hälsan.

I praktiken syns mentalvårdstjänsterna bland annat som handledning, rådgivning och psykosocialt stöd för en person som behöver dem. Mentalvårdstjänsterna omfattar också undersökning, vård och rehabilitering av psykiska störningar.

Kommunerna ska se till att mentalvårdstjänster ordnas till exempel via hälsovårdscentraler och socialservicen. Mentalvårdstjänster tillhandahålls också av bland annat sjukvårdsdistrikt, församlingar, organisationer och privata serviceleverantörer. Psykiatrer, psykologer, psykiatriska sjukskötare, såsom depressionsskötare, och mentalvårdare främjar genom sitt arbete det psykiska välbefinnandet och funktionsförmågan. Vården av psykiska sjukdomar kan beroende på fallet ordnas antingen som öppen vård eller institutionsvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Askola, Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021