suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Mentalvård

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

Hälsocentralens mottagning och rådgivningar kan ge psykiskt stöd

Till läkarnas uppgifter hör att identifiera och diagnostisera mentala problem.

Psykologen och psykiatriska sjukskötaren hjälper klienterna att kartlägga problemen

och ger kris- och diskussionsterapi. Klienterna kan boka tid direkt till psykologen eller psykiatriska sjukskötaren, det behövs ingen separat remiss. Dessutom erbjuder psykologen stadens personal utbildning, konsulthjälp och arbetshandledning.

Besöken hos psykologen och psykiatriska sjukskötaren är tidsbestämda, antalet besök bestäms individuellt efter klientens situation. Klientens situation uppskattas under de

1-3 första besöken och därefter varierar antalet besök mellan ca 6 och 16. Patienter med grava mentala problem hänvisas med läkarremiss till psykiatrisk specialiserad sjukvård.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med mentalvårdstjänster avses verksamhet som strävar efter att förhindra, lindra och vårda psykiska störningar och deras följder. Till mentalvårdstjänsterna hör också förebyggande arbete och att utveckla invånarnas levnadsförhållanden så att de stöder den mentala hälsan.

I praktiken syns mentalvårdstjänsterna bland annat som handledning, rådgivning och psykosocialt stöd för en person som behöver dem. Mentalvårdstjänsterna omfattar också undersökning, vård och rehabilitering av psykiska störningar.

Kommunerna ska se till att mentalvårdstjänster ordnas till exempel via hälsovårdscentraler och socialservicen. Mentalvårdstjänster tillhandahålls också av bland annat sjukvårdsdistrikt, församlingar, organisationer och privata serviceleverantörer. Psykiatrer, psykologer, psykiatriska sjukskötare, såsom depressionsskötare, och mentalvårdare främjar genom sitt arbete det psykiska välbefinnandet och funktionsförmågan. Vården av psykiska sjukdomar kan beroende på fallet ordnas antingen som öppen vård eller institutionsvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avGrankulla stad
Ansvarig för tjänstenGrankulla stad
Område Grankulla
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 30.6.2022