suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Medling i familjefrågor

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Medling i familjefrågor är avsedd för att reda ut en svår situation i ett parförhållande eller i en familj när de egna medlen eller krafterna tryter. Under ett samtal försöker man tillsammans med parterna hitta nya lösningar eller alternativ som för vardagslivet framåt, oberoende av vilken lösning familjen väljer. Medlaren tar inte ställning till om paret ska separera eller fortsätta tillsammans. ...

Gör så här

Om det förekommer problem i parförhållandet kan du ensam eller ni tillsammans kontakta Mellersta Österbottens familjerådgivningscentral eller någon av familjerådgivningarna i Soites område.

För vem och på vilka villkor

Medlingstjänsten är frivillig, avgiftsfri och konfidentiell.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ni kan som par söka medling i familjefrågor i konfliktsituationer, när ni överväger skilsmässa eller redan har fattat beslut om det. Medling kan tillämpas även efter separationen till exempel för att utreda meningsskiljaktigheter om barnet.

Om du lever i ett äktenskap, samboförhållande eller registrerat partnerskap har du och din familj rätt till medling. Medlingen är konfidentiell och frivillig.

Medlarna är personer med sakkunskap om familjerådgivning, familjerätt eller barnskydd som har näringstillstånd. Medling vid familjefrågor ordnas av socialnämnden på egen hand eller i samarbete med exempelvis sammanslutningar, företag, stiftelser eller andra yrkeskunniga aktörer.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023