suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Medling i familjefrågor

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Medling i familjefrågor är avsedd för att reda ut en svår situation i ett parförhållande eller i en familj när de egna medlen eller krafterna tryter. Under ett samtal försöker man tillsammans med parterna hitta nya lösningar eller alternativ som för vardagslivet framåt, oberoende av vilken lösning familjen väljer. Medlaren tar inte ställning till om paret ska separera eller fortsätta tillsammans. Barnens ställning beaktas i medlingsarbetet. Medling erbjuds av Mellersta Österbottens familjerådgivningscentral samt familjerådgivningarna i Kannus och Kaustby.

Gör så här

Om det förekommer problem i parförhållandet kan du ensam eller ni tillsammans kontakta Mellersta Österbottens familjerådgivningscentral eller någon av familjerådgivningarna i Soites område.

För vem och på vilka villkor

Medlingstjänsten är frivillig, avgiftsfri och konfidentiell.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ni kan ansöka om medling i familjefrågor vid konflikt, om ni överväger separation eller har beslutat att separera. Medling kan tillämpas även efter separationen till exempel för att utreda meningsskiljaktigheter om barnet.

Om du är gift, lever i samboförhållande eller registrerat partnerskap och har barn, har du och din familj rätt till medling. Medlingen är konfidentiell och frivillig.

Medlarna är personer med sakkunskap om familjerådgivning, familjerätt eller barnskydd som har näringstillstånd. Medling vid familjefrågor ordnas av socialnämnden i kommunen på egen hand eller i samarbete med exempelvis sammanslutningar, företag, stiftelser eller andra yrkeskunniga aktörer.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 8.2.2022