suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Medborgarskapsansökan

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst
Område nationell
Tillgängliga språk finska, svenska

Med denna ansökan ansöker du om finskt medborgarskap för dig själv och minderåriga barn som du är vårdnadshavare för. En minderårig person kan inte själv ansöka om medborgarskap med denna ansökan. Om du även ansöker om medborgarskap för ett minderårigt barn, behöver du en blankettbilaga för honom eller henne. Vilken blankettbilaga du ska använda beror på barnets ålder.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

tills vidare.


openptv_serviceView_serviceProducerInfo: 
Migrationsverket