suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Medborgarskapsansökan

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Med denna ansökan ansöker du om finskt medborgarskap för dig själv och minderåriga barn som du är vårdnadshavare för. En minderårig person kan inte själv ansöka om medborgarskap med denna ansökan. Om du även ansöker om medborgarskap för ett minderårigt barn, behöver du en blankettbilaga för honom eller henne. Vilken blankettbilaga du ska använda beror på barnets ålder.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

tills vidare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 29.5.2019