suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Medborgarskapsanmälan för ett barn som fötts utomlands (när fadern eller den icke-födande modern är

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna anmälan för att söka finskt medborgarskap för ett barn som den 1 juni 2003 eller senare fötts utomlands utom äktenskapet till en finsk far eller till en finsk icke-födande mor. Faderskapet eller den icke-födande moderns moderskap ska vara bekräftat utomlands eller i Finland innan anmälan lämnas in. Anmälan kan lämnas in av barnets vårdnadshavare eller intressebevakare.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Tills vidare

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 11.2.2020