suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Medborgarskapsanmälan för ett barn som fötts utomlands (när fadern eller den icke-födande modern är

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna anmälan för att söka finskt medborgarskap för ett barn som fötts utomlands utom äktenskapet och vars far är den enda föräldern med finskt medborgarskap. Du kan lämna in anmälan om du är barnets vårdnadshavare eller intressebevakare. Faderskapet måste fastställas utomlands eller i Finland innan du lämnar in anmälan.

Använd denna anmälan för att söka finskt medborgarskap för ett barn som fötts utomlands även när barnet har två mödrar och endast den moder som inte har fött barnet är finsk medborgare. Den icke-födande moderns moderskap måste fastställas utomlands eller i Finland innan du lämnar in anmälan.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Tills vidare

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 17.5.2021