suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Medborgarskapsanmälan; barn fött utomlands vars far eller icke-födande mor är finsk medborgare

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna anmälan för att ansöka om finskt medborgarskap för ett barn som fötts utomlands om

  • barnet är fött utom äktenskap och
  • endast barnets pappa är finsk medborgare eller
  • barnet har två mammor och endast den mamma som inte har fött barnet är finsk medborgare.

Du kan lämna in anmälan om du är barnets vårdnadshavare eller intressebevakare. Innan anmälan lämnas in måste föräldraskapet f ...

Gör så här


Giltighetstid

Tills vidare

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 14.4.2023