suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Medborgarrådgivningen

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Befolkningsregistercentralen
Område: nationell
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska, engelska

Medborgarrådgivningen är den offentliga förvaltningens rådgivningstjänst som hjälper dig att hitta rätt myndighet eller e-tjänst för att sköta ditt ärende. Därtill stöder Medborgarrådgivningen med det elektroniska ärendeuträttandet och svarar på allmänna frågor angående de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivningen vägleder också i Suomi.fi-tjänsternas användning.

Varje myndighet svarar för rådgivning om innehållet i sina tjänster, ärendehanteringens förlopp samt störningar i blanketter och e-tjänster. Via Medborgarrådgivningen kan man inte inleda ärenden eller göra detaljerade förfrågningar om hur ärendet framskrider.


Gör så här

Du kan kontakta Medborgarrådgivningen per telefon, e-post, med blanketten på webbplatsen, webbplatsens chat eller via en distansförbindelse.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Servicen tillhandahålls av: 
Befolkningsregistercentralen