suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Medborgarinstitut

  • Tjänst
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

Målet för Borgå medborgarinstitut (KoMbi) är att ge vuxna kommuninvånare i Borgå och Askola möjlighet till lärande enligt eget val och möjlighet att öka sitt kunnande och utveckla sina färdigheter.KoMbis kurser ordnas i centrum och utlokaliserat i flera byar. Kurserna planeras och genomförs i samarbete med skolor, kommunala enheter, företag, föreningar och enskilda deltagare. Detta görs för att på ...

Gör så här

Kursprogram och anmälningsanvisningar hittas på institutens webbplatser.

För vem och på vilka villkor

Medborgarinstituten är öppna för alla.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Medborgarinstituten erbjuder möjligheter för självständigt lärande och utvecklande av medborgarfärdigheter. I allmänhet leder studier vid medborgarinstitut inte till examen utan till studerandens mångsidiga utveckling, livslånga lärande, välfärd och aktiva medborgarskap.

En del av medborgarinstituten anordnar också grundläggande konstundervisning som baserar sig på läroplanen. Instituten erbjuder också universitetsstudier som är öppna för alla. Medborgarinstituten upprätthålls med tillstånd av Undervisnings- och kulturministeriet av kommuner, samkommuner, föreningar, stiftelser eller samfund. Upprätthållarna beslutar om undervisningsinnehållet självständigt. Vanligtvis fokuserar sig undervisningen på hantverk och hobbyer, språk och konstämnen. Undervisningen sker typiskt som gruppundervisning under kvällar och veckoslut. Undervisningen kan vara när- eller distansundervisning.

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 31.5.2022