suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Medborgarinstitut

  • Tjänst
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

Målet för Borgå medborgarinstitut (KoMbi) är att ge vuxna kommuninvånare i Borgå och Askola möjlighet till lärande enligt eget val och möjlighet att öka sitt kunnande och utveckla sina färdigheter.KoMbis kurser ordnas i centrum och utlokaliserat i flera byar. Kurserna planeras och genomförs i samarbete med skolor, kommunala enheter, företag, föreningar och enskilda deltagare. Detta görs för att på bästa möjliga sätt möta ortens utbildningsbehov och upprätthålla ortens kulturella traditioner.Vid KoMbi kan man delta i öppna universitetskurser, studera kunskaps- och färdighetsämnen och utveckla fysiskt och psykiskt välmående på kurser i gymnastik och hälsa. Medborgarinstitutets kansli är beläget i KoMbi-huset på Mannerheimgatan 15, där hålls också många av kurserna speciellt under dagtid. De flesta svenskspråkiga kurser hålls i Lyceiparkens skola vid Biskopsgatan 3–7. Förutom på dessa två kursplatser ordnas KoMbi-kurser på 90 olika platser i Borgå och Askola.

Mer information om medborgarinstiutet finns på Borgå stads webbplats.

Gör så här

Kursprogram och anmälningsanvisningar hittas på institutens webbplatser.

För vem och på vilka villkor

Medborgarinstituten är öppna för alla.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Medborgarinstituten erbjuder möjligheter för självständigt lärande och utvecklande av medborgarfärdigheter. I allmänhet leder studier vid medborgarinstitut inte till examen utan till studerandens mångsidiga utveckling, livslånga lärande, välfärd och aktiva medborgarskap.

En del av medborgarinstituten anordnar också grundläggande konstundervisning som baserar sig på läroplanen. Instituten erbjuder också universitetsstudier som är öppna för alla. Medborgarinstituten upprätthålls med tillstånd av Undervisnings- och kulturministeriet av kommuner, samkommuner, föreningar, stiftelser eller samfund. Upprätthållarna beslutar om undervisningsinnehållet självständigt. Vanligtvis fokuserar sig undervisningen på hantverk och hobbyer, språk och konstämnen. Undervisningen sker typiskt som gruppundervisning under kvällar och veckoslut. Undervisningen kan vara när- eller distansundervisning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Askola, Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 31.5.2022