suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Måltider på daghem, i förskolan och i skolorna

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Närpes stads matservice serverar smaklig och näringsrik kost för våra elever. Servicen produceras av yrkeskunnig personal.

Tillredningen sker i följande kök:

  • Matservice Mosebacke
  • Pörtom skola
  • Övermark skola
  • Yttermark skola
  • Pjelax skola
  • Västra Närpes skola
  • Stenbackens skola

Vi tillreder det mesta av maten från grunden!

I fall eleven har behov av specialdiet skall vårdnadshavaren meddela detta till skolan/tillredningsköket, genom bifogat intyg som utfärdats av läkare.

Om eleven p.g.a. av religiösa eller etiska skäl, behöver specialkost skall vårdnadshavaren skriftligen meddela till skolan/tillredningsköket.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Skolmåltiderna är gratis. Småbarnspedagogiska tjänster är avgiftsbelagda.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Både barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet på deltid och och de som deltar på heltid har rätt till en måltid och mellanmål som föräldrarna betalar för i månadsavgiften för vården. Eleverna i förskolan och i den grundläggande undervisningen har rätt till en gratis skolmåltid som kommunen står för på skoldagarna. Gymnasieelever och studerande inom grundläggande yrkesutbildning har rätt till en måltid åtminstone de dagar då undervisningen ges i skolan.

I måltiderna på förskolan och i skolan beaktas barnens, elevernas och de studerandes allergier och sjukdomar, etiska val och religiösa särdrag.

Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 11.12.2019