suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Måltider på daghem, i förskolan och i skolorna

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Daghems, förskole- och skolbespisningens mål är att trygga tillräckliga och välbalanserade måltider för barn och elever samt lära barnen att äta en mångsidig och varierande kost och främja folkhälsan genom att efterfölja kostrekommendationerna för klientgrupperna.

Bespisningen använder en sex veckors roterande basmatsedel och beaktar bl.a. högtider, säsongens råvaror, specialdieter och näringsmäs ...

Gör så här

Vi följer statens näringsdelegations rekommendationer för barnfamiljer samt skolmatsrekommendationen och strävar efter att minska antalet onödiga specialdieter. Därför vill vi ha exakta uppgifter om barnens och elevernas behov av specialkost och behovet ska bekräftas med utlåtande av läkare eller hälsovårdare.

Vi ber er meddela om ändringar i allergidieten till kökspersonalen.

När det gäller hänvisning till etiska eller religiösa skäl räcker det med ett intyg av föräldrarna. Av intyget ska det gärna framgå vilken typ av mat vi kan erbjuda och vilka begränsningar kunden har.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 24.11.2022