suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Måltider på daghem, i förskolan och i skolorna

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Daghems, förskole- och skolbespisningens mål är att trygga tillräckliga och välbalanserade måltider för barn och elever samt lära barnen att äta en mångsidig och varierande kost och främja folkhälsan genom att efterfölja kostrekommendationerna för klientgrupperna.

Bespisningen använder en sex veckors roterande basmatsedel och beaktar bl.a. högtider, säsongens råvaror, specialdieter och näringsmäs ...

Gör så här

Vi följer statens näringsdelegations rekommendationer för barnfamiljer samt skolmatsrekommendationen och strävar efter att minska antalet onödiga specialdieter. Därför vill vi ha exakta uppgifter om barnens och elevernas behov av specialkost och behovet ska bekräftas med utlåtande av läkare eller hälsovårdare.

Vi ber er meddela om ändringar i allergidieten till kökspersonalen.

När det gäller hänvisning till etiska eller religiösa skäl räcker det med ett intyg av föräldrarna. Av intyget ska det gärna framgå vilken typ av mat vi kan erbjuda och vilka begränsningar kunden har.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Både barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet på deltid och och de som deltar på heltid har rätt till en måltid och mellanmål som föräldrarna betalar för i månadsavgiften för vården. Eleverna i förskolan och i den grundläggande undervisningen har rätt till en gratis skolmåltid som kommunen står för på skoldagarna. Gymnasieelever och studerande inom grundläggande yrkesutbildning har rätt till en måltid åtminstone de dagar då undervisningen ges i skolan.

I måltiderna på förskolan och i skolan beaktas barnens, elevernas och de studerandes allergier och sjukdomar, etiska val och religiösa särdrag.

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 24.11.2022