suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisyrkeshögskolan

Lydnadsprov för patrullhundar

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Hundar som används i bevakning och ordningsövervakning ska avklara ett formellt lydnadsprov. De prestationer som krävs i provet beskrivs detaljerat i bilagan till Inrikesministeriets förordning (782/2002). Provet ordnas av Polamk/polishundsinrättningens personal.

Lydnadskontrollen för en hund som utbildats för bevakningsuppgifter består av fyra delar: ett tillgänglighetsmoment, ett kontrollmoment ...

Gör så här

Anmäl dig på förhand till provet på blanketten som finns på www.polamk.fi/poliisikoiralaitos.

För vem och på vilka villkor

Den person som verkar som hundförare ska inneha ett giltigt godkännande som väktare eller ordningsvakt.


Tidsfrist

En väktare och en ordningsvakt medföra en hund som uppfyller de föreskrivna i bevakningsuppgifter i två år från det att den godkänts.

Handläggningstid

En arbetsdag.

Giltighetstid

En godkänd kontroll gäller i två år från dagen för godkännandet.

Servicen tillhandahålls av

Polisyrkeshögskolan

Ansvarig för tjänsten

Polisyrkeshögskolan
Ansvarig för texten: Polisyrkeshögskolan
Uppdaterad: 18.5.2020