suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Lung- och astmaenheten

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Lung- och astmaenheten finns till för dig som har en lungsjukdom som behöver följas upp eller utredas. På enheten jobbar sjukskötare/astmaskötare, sömnskötare, sekreterare och läkare.

Enhetens service riktar sig till vuxna patienter. Barnpatienter under 16 år med lung- och astmasjukdomar hänvisas till barn- och ungdomspolikliniken.

Lung- och astmaenhetens personal ansvarar också för vården av pa ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Du behöver en läkarremiss för utredning av andra lungsjukdomar än astma.

Servicen tillhandahålls av

Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Ansvarig för tjänsten

Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 29.7.2020