suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Lung- och astmaenheten

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Lung- och astmaenheten finns till för dig som har en lungsjukdom som behöver följas upp eller utredas. På enheten jobbar sjukskötare/astmaskötare, sömnskötare, sekreterare och läkare.

Enhetens service riktar sig till vuxna patienter. Barnpatienter under 16 år med lung- och astmasjukdomar hänvisas till barn- och ungdomspolikliniken.

Lung- och astmaenhetens personal ansvarar också för vården av patienter som får hyposensibilisering samt för lunghjälpmedel. Om du har problem med syreberikare, kan du kontakta oss dagtid. På helger eller kvällstid ska du kontakta avdelning B2 Akut allmänmedicinsk avdelning, lung- och hjärtvård.

Lung- och astmaenheten finns i gamla sjukhuset på Malmskas område.

Läkaren undersöker och vårdar patienter med olika lungsjukdomar t.ex:

  • astma
  • COPD eller KOL
  • sarkoidos
  • lungfibros
  • lungtuberkulos
  • sömnapné
  • lungcancer

Lung- och astmaenhetens överläkare ansvarar också för vården av lungpatienter på avdelningen B2 Akut allmänmedicinsk avdelning, lung- och hjärtvård samt dag- och hemsjukhuset.

För vem och på vilka villkor

Du behöver en läkarremiss för utredning av andra lungsjukdomar än astma.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För dina besök på lung- och astmaenheten fakturerar vi en avgift enligt gällande taxa.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 29.7.2020