suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Lönesubvention som arbetssökningens stöd

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som TE-byrån kan bevilja arbetsgivare för kostnaderna av att anställa en arbetslös arbetssökande och som ersättning för den tid som används till handledning för arbetssökande.

 • För dig är lönesubvention en möjlighet att få även sådant arbete som ditt yrkeskunnande inte helt räcker till, eller om din eventuella skada eller sjukdom påverkar uppgiftens avklarande.

Ett lönesubventionerat arbete är alltid antingen ett normalt anställningsförhållande eller en läroavtalsutbildning. Anställningsförhållandet kan gälla tills vidare, vara tidsbundet, på heltid eller deltid.

 • Din lön är i enlighet med kollektivavtalet som tillämpas på arbetsförhållandet i fråga, eller om inget tillämpligt kollektivavtal finns är lönen sedvanlig och rimlig för arbetet i fråga.
 • Lönesubventionen för din arbetsgivare kan vara högst 30 %, 40 % eller 50 % av dina lönekostnader.

Gör så här

När du har anmält dig som arbetslös arbetssökande vid TE-byrån avgör och kommer du överens med TE-byrån om din sysselsättning kunde stödas med lönesubvention som beviljas arbetsgivaren.

Möjligheten för lönesubventionerat arbete registreras i din sysselsättningsplan.

 • Om du till din arbetssöknings stöd behöver ett intyg på möjligheten för lönesubvention kan du få ett lönesubventionskort. Kortet är i kraft i tre månader åt gången.

Sök själv aktivt arbete:

 • Försäkra att din sysselsättningsplan innehåller möjligheten för lönesubvention.
 • Kontakta intressanta arbetsgivare och sök till utlysta arbetsplatser.
 • Glöm inte att nämna till arbetsgivaren att det finns möjlighet till lönesubvention vid din anställning.
 • Om du blir anställd ska du be arbetsgivaren kontakta TE-byrån eller lämna in lönesubventionsansökan i god tid före anställningen inleds.
 • Din anställning kan inledas först efter att TE-byrån har beviljat lönesubvention till arbetsgivaren.

TE-byrån kan också erbjuda dig lönesubventionerat arbete.

För vem och på vilka villkor

Arbetsgivaren kan beviljas lönesubvention endast av att anställa en person som anmält sig som arbetslös arbetssökande vid TE-byrån.

TE-byrån kan bevilja lönesubvention för dina lönekostnader om

 • detta hjälper din sysselsättning
 • detta har överenskommits i din sysselsättningsplan
 • arbetsgivaren och ditt anställningsförhållande uppfyller de förutsättningar som krävs för att beviljas lönesubvention
 • TE-byrån har tillräckligt med tillgängliga anslag.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsbyrån
Andra ansvariga organisationerNorra Savolax arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 1.7.2021